WCM

Výroba na svetovej úrovni (WCM – World Class Manufacturing) je špecifický systém neustáleho zlepšovania. Tento systém bol definaný a popísaný japonským profesorom Hajime Yamashinom a prvý krát uplatnený v praxi v automobilke FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Po prvých úspešných implementáciách v podnikoch FCA bolo WCM rozšírené do dodávateľskej základne FCA a následne bola založená asociácia združujúca a zastrešujúca výrobcov pracujúcich týmto prístupom. Whirlpool vstúpil do kolektívu WCM výrobcov v roku 2016. Náš závod v Poprade sa stal pilotnou fabrikou pre tento systém nielen v Európe ale celosvetovo v rámci Whirlpool Corporation.

Systém zlepšovania sa zavádza v desiatich technických a desiatich manažérskych pilieroch. Manažérske piliere su definované tak, aby napomáhali efektívnemu zavádzaniu technických pilierov. Technické piliere zastrešujú všetky potrebné oblasti neustáleho zlepšovania pre podniky výrobného ale aj nevýrobného charakteru.

Piliere sú zavádzané v troch fázach a siedmich krokoch:

Piliere začínajú v podniku  na tzv. modelových oblastiach. Tieto oblasti sú najhoršie oblasti z pohľadu finančných strát, KPI a KAI definovaných pre daný pilier. Po pochopení metodiky na modelovej oblasti sa táto zavádza následne v rámci expanzie na ďalšie oblasti na základe prioritizácie.

Zavádzanie systému je preverované pravidelným externým auditom. Je definovaný detailný popis požiadaviek, ktoré je potrebné splniť pre získanie bodov. Maximálny možný počet vrámci audit systému je 100 bodov. Pričom míľniky sú definované pre 50 bodov = bronz, 60 bodov = striebro, 70 bodov = zlato, 85 bodov = systém svetovej triedy.  Audity a ich frekvenciu si nastavuje a žiada závod sám na základe tzv. Route map. V Poprade sme absolvovali zatiaľ štyri audity s výsledkami 18 bodov , 32 bodov, 37  a 44 bodov. Prvý audit bol výrazným úspechom Whirlpool-u v rámci systému, keďže sme dosiahli výsledok lepší ako 97% podnikov v prvom audite. Koncom roka 2019 sa v Poprade chceme uchádzať o bronz.