Sociálna zodpovednosť

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne sa staráme o našich ľudí a prostredie.

KOMISIA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI – CSR WHIRLPOOL POPRAD:

 • VIAC AKO 100+ DOBROVOĽNÍKOV ZO VŠETKÝCH RADOV ZAMESTNANCOV WHIRLPOOLU  (ROZNEHO PRACOVNÉHO ZARADENIA, ZAMERANIA A ODDELENIA)
 • VIAC AKO 500+ ODPRACOVANÝCH  DOBROVOĽNÍCKYCH HODÍN, S CIEĽOM POMÁHAŤ

 

ZAMERIAVAME SA HLAVNE:

NA PODPORU SOCIÁLNYCH AKTIVÍT 

ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ŠPORT A VZDELÁVANIE 

ROČNE DARUJEME NAŠE PRÁČKY NA POMOC SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝM JEDNOTLIVCOM, RODINÁM, SKUPINÁM A NEZISKOVÝM ORGANIZÁCIÁM

CSR OCENENIE – DOBROVOĽNÍK ROKA 2017
Whirlpool Poprad – víťaž v kategórií: 
 Firemný dobrovoľník roka

CSR ocenenie je odovzdávané pánom Miroslavom Lajčákom, predsedom Valného zhromaždenia OSN (2017–2018) a pánom prezidentom Slovenskej republiky, Andrejom Kiskom.

OCENENIE SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI ZÁVODU WHIRLPOOL POPRAD

PRAVIDELNÉ AKTIVITY CSR KOMISIE WHIRLPOOL POPRAD

VIANOČNÝ STROMČEK PRIANÍ

 • Najväčší a najobľúbenejší dobrovoľnícky projekt v Poprade
 • Staráme sa o najmladších v oblasti sociálnych potrieb a sociálnej starostlivosti
 • MOTTO: Keď sa malé sny stanú skutočnosťou..
 • Všetky želania detí sú financované zamestnancami Whirlpool Poprad

.

DAROVANIE KRVI

 • So slovenským Červeným krížom nás spája dlhoročné partnerstvo
 • Aby sme boli bližšie k našim dobrovoľníkom, organizujeme odber krvi priamo v našom závode
 • Odber krvi uskutočňujeme dvakrát ročne
 • Náš rekord: 15 L krvi

CHARITATÍVNE VEĽKONOČNÉ A  VIANOČNÉ TRHY

 • Charitatívne trhy sú praktickou ukážkou rozmanitosti, inklúzie, úcty a integrity
 • Poskytujú priestor pre prezentáciu, vzdelávanie a podporu zdravotne postihnutých a sociálne nezvýhodnených ľudí, priestor pre ich začlenenie do spoločnosti
 • Organizované dvakrát ročne
 • Vyrobené s láskou len pre Vás…

ČISTÉ LESY A PARKY

 • Environmentálna aktivita pre dobrovoľníkov nielen  zo závodu Whirlpool Poprad a ich rodinných príslušníkov ale aj z regiónu Whirlpool Emea
 • Dobrovoľníci čistia chodníky, obnovujú prístrešky, odpočívadlá….
 • Každý rok sa akcia koná v inom národnom parku pre viac skúseností, objavovanie a spoznávanie slovenských národných parkov
 • Náš spôsob, ako naučiť zodpovednosti voči prírode a životnému prostrediu aj naše deti

CSR KOMISIA WHIRLPOOL POPRAD – KALENDÁR AKTIVÍT

KALENDÁR AKCIÍ KOMISIE SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI - WHIRLPOOL POPRAD

PATRÍME K ČLENOM NADÁCIE PONTIS A BUSINESS LEADERS FORUM