Industry 4.0

Náš závod má bohatú históriu zavádzania riešení podporujúci digitálny zber dát, ich analýzu a využitie pre optimalizáciu procesov a výrobných systémov. Pre chod a plánovanie výroby využívame ERP a MES systémy. Zbierame a vyhodnocujeme dáta o internej výrobe a deklarácii výroby. Zaujímavosťou a najvyššou pridanou hodnotou sú však systémy, ktoré sme vyvinuli sami.

Vyvinuli sme stabilný systém riadenia zásob s našimi kolokovanými dodávateľmi formou elektronického kanbanu, ako aj detailné plánovanie vykládkových okien a plán týždenného transportu s názvom PIEx – Poprad Inbound Excellence.

Efektívnosť výroby všetkých liniek  primárnych procesov meriame detailne pomocou elektronického OEE systému. Máme  k dispozícii online prehľad liniek a ich súčasnej výroby. Zaznamenávame mikroprestoje od 100% prekročenia cyklového času liniek a v prípade prestojov nad 2 minúty vedieme evidenciu dôvodov prestojov pre potreby analýzy koreňových príčin.

Následne sme využili 3D modely pre pokročilé ergonomické analýzy a následnú optimalizáciu detailného usporiadania montážnych pracovísk.

Časť výrobných priestorov sme digitalizovali do 3D layoutu formou reverzného inžinierstva. Využitá bola technológia 3D laserového skenovania a následného spracovania výkresovej dokumentácie.  

Aj vďaka týmto iniciatívam bol popradský závod vybraný v roku 2017 ako jeden z dvoch pilotných (druhý Cleveland – USA) v rámci vývoja pilotných riešení Industry 4.0 pre Whirlpool Corporation.

Zamerali sme sa na efektívny zber, vyhodnotenie a vizualizáciu dát v rámci efektivity montážnych procesov.

Pracovali sme na Poka-yoke riešeniach pre elimináciu montážnych chýb, párovaním správnych komponentov k produktu.

Implementovali najnovšie modely kolaboratívnych robotov pre repetitívne činnosti  v rámci montážnych úkonov.

Vypracovali spôsob ako online merať spotrebu energií.

Zamerali sme sa aj na prvý krok k “digital tween” a vybudovali sme systém pre online monitoring logistických zariadení (RTLS – real time location system). Vidíme online pozíciu každého logistického zariadenia v našej fabrike a vieme spätne analyzovať jeho činnosti.

Veríme, že správne informácie v správnom čase sú kľúčové pre efektívne riadenie výrobných procesov. Preto sa naša pozornosť zameriava na moderné technológie a vždy bude.