Naši partneri

Výrobný závod Whirlpool Slovakia, Poprad spolupracuje s týmito inštitúciami a spoločnosťami, ktorým poskytuje podporu, alebo ktoré poskytujú benefity pre zamestnancov výrobného závodu Whirlpool Poprad:

hk-poprad
aqua-city
oktan
kv-msk
lunys
ivanove-minutky
sport-rysy
exisport
pupa-milano
kavomaty
neovizia
t-mobile
koala-tours
GTH - WHIRLPOOL - STRAVOVANIE
NURCH - PARTNER WHIRLPOOL
FHPV Presov

Ak sa aj vy chcete stať  našim partnerom alebo priniesť benefit pre našich zamestnancov, neváhajte nás kontaktovať.

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v hore uvedenom rozsahu a v rozsahu všetkých mnou poskytnutých dokumentov (životopis, motivačný list, žiadosť o zamestnanie, kópie dokladov o vzdelaní a iné) na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 1 roka. Zároveň prehlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov podľa §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke prevádzkovateľa v sekcii ,,ochrana osobných údajov” *