Kontaktné údaje

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o
Hlavná 5039/1A
058 01 Poprad
IČO: 35796570
DIČ: 2020257679
DPH: SK2020257679

Telefón – výrobný závod:
052/ 7123 377

Servisná infolinka:
0850 003 007
Po-Pia: 8:00 – 18:00 hod.

Pre nahlásenie opravy si pripravte tieto údaje o vašom výrobku
(údaje dostupné na servisnom štítku výrobku, alebo na poslednej strane záručnej knižky):
modelové číslo – 12 miestne číslo začínajúce číslicami 85 alebo 86
výrobné číslo – 12 miestne číslo
dátum nákupu výrobku

GPS
49°04’29.3″N 20°19’32.3″E
49.074811, 20.325632

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok, nás môžete kontaktovať.

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v hore uvedenom rozsahu a v rozsahu všetkých mnou poskytnutých dokumentov (životopis, motivačný list, žiadosť o zamestnanie, kópie dokladov o vzdelaní a iné) na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 1 roka. Zároveň prehlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov podľa §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke prevádzkovateľa v sekcii /ochrana osobných údajov/

INFOLINKA A SERVIS SPOTREBIČOV:

Servisná linka: 0850 003 007

INFOLINKA: 0850 003 007

Kontakt pre dodávateľov a partnerov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v hore uvedenom rozsahu a v rozsahu všetkých mnou poskytnutých dokumentov (životopis, motivačný list, žiadosť o zamestnanie, kópie dokladov o vzdelaní a iné) na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 1 roka. Zároveň prehlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov podľa §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke prevádzkovateľa v sekcii ,,ochrana osobných údajov” *