Návštevy závodu

Prehliadku závodu Whirlpool  je možné využiť pre účely našich obchodných partnerov, novinárov, študentov stredných a vysokých škôl ale aj  záujemcov z radov verejnosti.

Predtým ako sa rozhodnete navštíviť náš závod je potrebné vyplniť registračný formulár a dohodnúť si čas prehliadky

Registračný formulár pre návštevu závodu/exkurziu:

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v hore uvedenom rozsahu a v rozsahu všetkých mnou poskytnutých dokumentov (životopis, motivačný list, žiadosť o zamestnanie, kópie dokladov o vzdelaní a iné) na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 1 roka. Zároveň prehlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov podľa §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke prevádzkovateľa v sekcii ,,ochrana osobných údajov” *

PODMIENKY A BEZPEČNOSŤ

Prehliadka závodu Whirlpool Slovakia, Poprad ako aj tréningového centra  je poskytovaná zdarma.
Minimálny vek  návštevníkov závodu je 15  rokov,

Prezentáciu a prehliadku výrobných priestorov je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Doprava a parkovanie
Doprava návštevníkov je zabezpečovaná individuálne a na vlastné náklady návštevníkov. Vjazd  do areálu závodu nie je možný. Návštevníci môžu využiť veľkokapacitné parkovisko pred závodom. Parkovanie je bezplatné.

Bezpečnosť návštevníkov
Bezpečnosť návštevníkov je prvoradá. Preto je podmienkou vstupu do výrobnej časti závodu odev a obuv podľa vopred predpísaných a stanovených podmienok,  V prípade, že návštevník nesplní všetky náležitosti, vstup do závodu mu nebude umožnený. Pred samotnou registráciou prosím zvážte svoje zdravotné predispozície.

Každý návštevník  sa musí oboznámiť s Pravidlami bezpečnosti  a správania sa v priestoroch závodu Whirlpool Slovakia, Poprad ešte pred vstupom do areálu a výrobnej časti. Upozorňujeme, že každý  návštevník vstupuje do priestoru výrobných hál na vlastné riziko!

PREDPISY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Počas návštevy výroby je potrebné použiť: bezpečnostnú obuv alebo návleky/kopýtka; ochranné okuliare; tlmiče hluku a reflexnú vestu.

Počas návštevy zostaňte so svojim hostiteľom a venujte zvýšenú pozornosť pohybu vozíkom (remorkérom a vysokozdvižným vozíkom). Pohybujte sa len po vyznačených chodníkoch a používajte  prechod pre chodcov.